Att återerövra upplevelserna

Man måste uppnå en tillräcklig grad av autonomi genom att lära sig att skaffa sina egna belöningar. Bli mer oberoende av yttre omständigheter.

För att uppnå ett hälsosamt oberoende av samhället måste människan skaffa sig kontroll i synnerhet över sina instinktiva begär.

En grundligt socialiserad människa är en person som endast längtar efter de belöningar som andra i omgivningen har bestämt. Man kan bli fångad i "den sociala kontrollens ekorrhjul".

Lösningen är att gradvis befria oss från samhällets belöningar och lära sig ersätta dem med belöningar som man själv kontrollerar. Det viktigaste för detta är att finna belöningar i ögonblickets händelser.

Njuta av nuet. Inte bara se fram emot mål "som alltid försvinner i fjärran".