Det autoteliska självet

Det autoteliska självet omvandlar upplevelser som hotar att skapa entropi, dvs oordning i sinnet, till flowupplevelser.
Reglerna för hur ett sådant själv kan utvecklas är:

1. Att sätta upp mål.
En autelisk personlighet vet att han själv valt sina mål. Detta får två viktiga konsekvenser: Han blir mer hängiven sina mål å ena sidan och å den andra kan han själv ändra dina mål närhelst han vill, eftersom de är hans egna. Ger hängivenhet och flexibilitet. Hans beteende blir på samma gång "mer konsekvent och mer flexibelt".

2. Att låta sig uppslukas av aktiviteten.
I allt han gör investerar han sin uppmärksamhet. Engagemanget kommer med koncentrationen. Han låter sig inte störas.

3. Att vara uppmärksam på det som händer.
Koncentration leder till engagemang vilket bara kan upprätthållas genom ständigt inflöde av uppmärksamhet.
Uppmärksamhet på vad som händer utanför en i stället för att koncentrera sig på sig själv gör att individen växer samtidigt som han inte längre känner sig som en avskild individ. Genom att investera psykisk energi i det system som individen ingår i blir han en organisk del av sin omgivning.

4. Att lära sig njuta av omedelbara upplevelser
Att ha kontroll över sinnet innebär att bokstavligen allt som händer kan bli en källa till glädje. Det är det inre "arbetet" som avgör vad som blir resultatet av yttre händelser. Men att uppnå denna kontroll kräver beslutsamhet, disciplin och träning.
Man måste också ha övergripande målsättningar för att vardagslivets händelser ska vara meningsfulla.