Offentliga Sverige (66)

©  Bertil Tomelius  februari 2007
Startportal för Offentliga sektorn

Sweden.se officiell portal (eng)
Statliga verk och myndigheter

Brottsförebyggande rådet
Brottsoffermyndigheten
Kriminalvårdsstyrelsen
Krisberedningsmyndigheten

Energimyndigheten
Riksantikvarieämbetet
Rikstrafiken
Haverikommissionen
Verket för förvaltningsutveckling

Regeringens nya hemsida
Svenska Nyckeltal
Lagarna i Sverige
Debatt och beslut i riksdagen
Riksdagens ordbok

Partierna som styr kommunerna 2006
Resultat i
kommunvalet 2006
Medborgartorget:

Offentlig service samlad

Kommuner och landskap
Kommuner i Sverige

Kort om våra landskap

Sveriges landskap: Wikipedia
Jämför din kommun med andra
Fakta om din kommun
Tätorter i Sverige

Svenska Handelskammaren
Skiljedomsinstitutet
Institutet mot mutor

Ombudsmän
Diskrimineringsombudsmannen
Justitieombudsmannen
Barnombudsmannen
Jämställdhetsombudsmannen
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering
Ombudsmannen mot
diskriminering på grund av sexuell läggning
Handikappombudsmannen
Internetombudsmannen

Svenska institutet för social ekonomi
Svenska
ambassader
Alla svenska ambassader och konsulat i utlandet

Alla
utländska ambassader i Sverige
Embassy World


Utländska diplomatlistan i Sverige

Pensionen
Pension.nu
Premiepensionsmyndigheten

information om
att
pensionsspara

Allt om arbetslöshetsförsäkring

Sveriges försvar
 Försvarsmaktens hemsida
Lumpen.nu om alla militära utbildningar

Försvarshögskolan
Militärens information från Kosovo
Totalförsvaret
Lottorna
Hemvärnet
Folk och Försvar
Civilförsvarsförbundet
Stockholms brandförsvar

Morgondagens försvar på webben
Nätverksbaserat försvar

Networc Centric Warfare  

Hederskulturer:

Flicka.nu ger råd till invandrarflickor
Elektra.nu vill hjälpa flickor med invandrarföräldrar
Sharaf Hjältar
Elektras länksamling av samhällsstöd för invandrarflickor

Skyddsnätet skydda dig mot olyckor
Sifo
Läs opinionsundersökningar och lära dig göra en egen undersökning
SCB 

Sweden Information in English