Polisen och lagarna (36)

© Bertil Tomelius juni 2004

Justitiedepartementet
Polisen i Sverige
Polistidningen
Kriminalvården

Riksåklagaren
Domstolsverkets hemsida med information om rättsväsendet.

Åklagarmyndigheten

SverigeDirekt är en mycket bra portal med bred samhällsinformation.

Brottsförebyggande rådet
Brottsoffermyndigheten
Brottsofferjourerna
Rättshjälpsmyndigheten
Socialstyrelsens hemsida med aktuell information om socialtjänst och hälso- och sjukvård.

Kåkbladet
Sveriges fångvårdsanstalter

Notisum ger dig texten till alla svenska lagar
Enkel
vardagsjuridik på Sjölunds
Jureka.net om juridik och ekonomi
Lagrummet, rättsinformationssystemet

Laws, startplats för all världens juridik
alla
dumma lagar i världen

Adress till polisen i Skåne

Europol
Interpol
FBI
CIAAssociation- svensk sektion
Polishögskolan

Polisens simklubb


Håll koll på de nya lagarna

Lag och rätt på
Internet
Lagar och regler om Internet

Varning.nu avslöjas skurkar
Efterlysta saker på Larmtjänst
Sveriges advokatsamfund

Advokat på Nätet

tillbaka till samhälle