Några bilder på mig och min familj

 
 

 Klicka på mig så blir jag större!

 mitt barnbarn Johanna


 Johanna med sin pappa Fleming

 Vackrast av alla, skelettet Åke!