Min far:

Erik Thomelius född den 8.12 1903

Min farfar:

Axel Thomelius född den 10.6 1858

Min farfarsfar:

Jakob Thomelius född den 17.10 1819

Min farfarsfarfar:

Ernst Thomelius född den 27.8 1782