Lokal skolstyrelse

vid Sofielundsskolan i Malmö

Sofielundskolan är en av Sveriges största skolor med ca 1250 elever i ålder från 6 till 16 år. Ungefär 80 % av eleverna är av utländsk härkomst. Det finns barn från 55 länder och det finns ungefär 45 olika språkgrupper på skolan. Vanligaste språk är arabiska, bosniska (serbo-kroatiska) och albanska.

En annan ovanlig sak är att det på denna skola finns en lokal skolstyrelse i vilken vanliga föräldrar har majoritet. I hela Skåne finns det lokala skolstyrelser bara på ytterligare 3 skolor och i Malmö är Sofielundsskolan ensam om detta.

Vad är då en lokal skolstyrelse?

Riksdagen har beslutat om försöksverksamhet med lokala styrelser med föräldramajoritet i grundskolan under perioden 1996 till 2001.
På Sofielundsskolan finns sedan höstterminen en sådan lokal skolstyrelse.
Den består av nio personer: fem representanter för skolans föräldrar, 3 för skolans personal plus skolans rektor som självskriven ledamot. Fem av nio personer i styrelsen är föräldrar, alltså har föräldrarna majoritet.
Den lokala styrelsen får sina rättigheter att fatta beslut delegerade av Södra Innerstadens stadsdelsnämnd.

Vilken är styrelsens uppgift?

Att svara för driften av skolan och att fatta beslut i frågor om skolans arbetsmiljö, arbetsplaner, lärotider, kompetensutveckling, samverkan mellan skola och hem och med förskola och skolbarnsomsorg. Vidare ska styrelsen motverka mobbning bland elever och anställda och verka för en utveckling av skolans internationella kontakter.

Senaste styrelsemöte ägde rum onsdagen den 11 januari kl 14-16
Dagordning för mötet:
1. Val av justeringsman samt dag för justering
2. Information från skolans personal Miljörådet / Adrian Cox
3. Hur ser skolledningen på den lokala skolstyrelsen?
4. Rapport från rektor
5. Rapport från elevrådet
6. Skolintegrationsprojektet
7. Mikael Areklätts projektpengar.
8. Studieresorna
9. Övriga frågor
Nästa styrelsemöte äger rum den den 16 februari kl 14-16

Vilka personer sitter i styrelsen?

Bertil Tomelius, förälder ordf
Annika Holm. förälder v.ordf
Mahmoud al Mahmoud, förälder, ledamot
Krister Jonasson, förälder, ledamot
Per-Ivar Hansson, förälder, ledamot
Birgitte Jönnerheim, rektor
Christina Borglin, personalrepresentant, ledamot
Barbro Blanking, personalrepresentant, ledamot
Tommy Svensson, personalrepresentant, ledamot

Avin Taha Ahmed, elevrepresentant
Nexhmije Gashi, elevrepresentant

Nancy Vasquez, förälder, suppleant
Susan Olsson, förälder, suppleant
Kerstin Pilkrona, personalrepresentant, suppleant