Tempus
2019
v 42-19

Tidskriften

2017 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24-25   26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
2018 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
26 27  28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42  43 44 45 46 47 48 49 51  
2019 01 02 03 0405 06 07 08 09 10 11 12 13  14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24-25 26 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40            EU, Sverige, USA, Kina
2019-41 4-5
"Vår lista me